IIC - Independent International Consultants LtdIIC - Independent International Consultants Ltd
Home | FAQ | Sitemap | Legal Notices | Contact  

Services in Poland
IIC - Independent International Consultants Ltd

Cooling water consultancy service PolandPrzystąpienie Polski do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej otworzyło szerokie możliwości na wzrost przemysłowy i gospodarczy czego potwierdzeniem mogą być liczne przykłady.

Ten wzrost wymaga efektywnej infrastruktury oraz skutecznego użycia wody chłodzącej w procesach przemysłowych i w działalności gospodarczej.

Niezależni Międzynarodowi Konsultanci (IIC Limited) pracują z klientami w Polsce aby zapewnić że uzdatnianie wody przemysłowej jest obecnie najwłaściwszą dostępną praktyką w celu osiągnięcia korzyści.

Union Jack

The introduction of Poland into the European Economic Community has provided a significant opportunity for industrial and commercial growth and this can be seen in many examples.

Such growth requires effective infrastructure and the efficient use of cooling water for industrial processes and commercial comfort cooling activities.

Independent International Consultants (IIC) works with clients in Poland to ensure that cooling water treatments are the most suitable and that current best practice is available for the benefit of its Polish clients.

© 2005 Independent International Consultants Ltd (IIC).